Schriftelijke vragen

Onderzoeks- en adviesinstellingen

Download Download

Indieners


Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

08-06-2022
Antwoord op vragen van het lid Van Houwelingen over onderzoeks- en adviesinstellingen

11-05-2022
Uitstel beantwoording vragen van het lid Van Houwelingen over onderzoeks- en adviesinstellingen