Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid Omtzigt over zeer forse onregelmatigheden bij de uitkering van de zorgbonus in 2020 en 2021

Download Download

Ondertekenaars


Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.