Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van de leden Madlener en Kops over de dieselvoorraad in Nederland

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    R.A.A. Jetten, minister voor Klimaat en Energie
  • Mede namens
    M.G.J. Harbers, minister van Infrastructuur en Waterstaat

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Schriftelijke vragen

De dieselvoorraad in Nederland

Indiener B. Madlener, Tweede Kamerlid