Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van de leden Wuite en Sjoerdsma over het bericht 'Slob: Media in Caribisch Nederland helpen zichzelf te versterken'

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    G. Uslu, staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
  • Mede namens
    A.C. van Huffelen, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Schriftelijke vragen

Het bericht ‘Slob: Media in Caribisch Nederland helpen zichzelf te versterken’

Indiener J. Wuite, Tweede Kamerlid