Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op de vragen van het lid Van Haga over ‘Slachting onder bedrijven dreigt: 200.000 ondernemers op rand faillissement’

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    M.A.M. Adriaansens, minister van Economische Zaken en Klimaat

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Schriftelijke vragen

Het artikel ‘Slachting onder bedrijven dreigt: 200.000 ondernemers op rand faillissement’

Indiener W.R. van Haga, Tweede Kamerlid