Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van het lid Ouwehand over 'de noodzaak om de vraag naar veevoer terug te dringen nu hongersnood dreigt'

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    H. Staghouwer, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van het lid Ouwehand over 'de noodzaak om de vraag naar veevoer terug te dringen nu hongersnood dreigt'

Indiener H. Staghouwer, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Schriftelijke vragen

De noodzaak om de vraag naar veevoer terug te dringen nu hongersnood dreigt

Indiener E. Ouwehand, Tweede Kamerlid