Schriftelijke vragen

De berichten ‘Je kunt me kankerjood noemen, maar ik meld het wel’ en ‘Nederlands joodse man onthult het antisemitisme waar hij mee te maken heeft’

Download Download

Indieners


Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.