Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van het lid Grinwis over de bouw van het Datacentrum Zeewolde

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    H.M. de Jonge, minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening
  • Mede namens
    R.A.A. Jetten, minister voor Klimaat en Energie

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van het lid Grinwis over de bouw van het Datacentrum Zeewolde

Indiener H.M. de Jonge, minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening

Schriftelijke vragen

De bouw van het Datacentrum Zeewolde.

Indiener P.A. Grinwis, Tweede Kamerlid