Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van het lid Kathmann over het verbieden van mobiele telefoons door GXO

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    C.E.G. van Gennip, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Schriftelijke vragen

Het verbieden van mobiele telefoons door GXO

Indiener B.C. Kathmann, Tweede Kamerlid