Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van het lid Eppink over de aanbestedingsregels van de aankoop en productie van defensiematerieel

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    C.A. van der Maat, staatssecretaris van Defensie
  • Mede namens
    M.A.M. Adriaansens, minister van Economische Zaken en Klimaat

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van het lid Eppink over de aanbestedingsregels van de aankoop en productie van defensiematerieel

Indiener C.A. van der Maat, staatssecretaris van Defensie

Schriftelijke vragen

De aanbestedingsregels van de aankoop en productie van defensiematerieel

Indiener D.J. Eppink, Tweede Kamerlid