Schriftelijke vragen : Het bericht 'Zuidaskantoren oefenden invloed uit op publicaties medewerkers belastingrecht'

Download

Indieners

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van de leden Van der Molen en Inge van Dijk over het bericht 'Zuidaskantoren oefenden invloed uit op publicaties medewerkers belastingrecht'

Indiener R.H. Dijkgraaf, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van de leden Van der Molen en Inge van Dijk over het bericht ‘Zuidaskantoren oefenden invloed uit op publicaties medewerkers belastingrecht’

Indiener R.H. Dijkgraaf, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Naar boven