Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van de leden Van der Woude en Ellian over het bericht 'Geen open wetenschap over de rug van werknemers'

Download Download

Ondertekenaars


Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.