Schriftelijke vragen : De verblijfsprocedure van de Haarlemse Amine

Download

Indieners

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid Kröger over de verblijfsprocedure van de Haarlemse Amine

Indiener E. van der Burg, staatssecretaris van Justitie en Veiligheid