Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van het lid Hammelburg over het bericht dat de meest recente cyberaanval in Oekraïne verliep via Nederland

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    D. Yesilgöz-Zegerius, minister van Justitie en Veiligheid
  • Mede namens
    K.H. Ollongren, minister van Defensie
  • Mede namens
    A.C. van Huffelen, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van het lid Hammelburg over het bericht dat de meest recente cyberaanval in Oekraïne verliep via Nederland

Indiener D. Yesilgöz-Zegerius, minister van Justitie en Veiligheid

Schriftelijke vragen

Het bericht dat de meest recente cyberaanval in Oekraïne verliep via Nederland.

Indiener A.R. Hammelburg, Tweede Kamerlid
Naar boven