Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van de leden Kröger, Thijssen en Van Raan over het bericht 'Shell moet reclame over 'miljoenen schone kilometers' direct aanpassen'

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    R.A.A. Jetten, minister voor Klimaat en Energie

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Schriftelijke vragen

Het bericht 'Shell moet reclame over 'miljoenen schone kilometers' direct aanpassen'

Indiener S.C. Kröger, Tweede Kamerlid