Antwoord schriftelijke vragen (nader) : Nader antwoord op vragen van het lid Omtzigt over uithuisgeplaatste kinderen en het toeslagenschandaal

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    F.M. Weerwind, minister voor Rechtsbescherming
  • Mede namens
    M. van Ooijen, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid Omtzigt over uithuisgeplaatste kinderen en het toeslagenschandaal

Indiener F.M. Weerwind, minister voor Rechtsbescherming

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van het lid Omtzigt over uithuisgeplaatste kinderen en het toeslagenschandaal

Indiener F.M. Weerwind, minister voor Rechtsbescherming

Schriftelijke vragen

Uithuisgeplaatste kinderen en het toeslagenschandaal

Indiener P.H. Omtzigt, Tweede Kamerlid