Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van het lid Jansen over de ontwikkeling van een digitale identiteit

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    A.C. van Huffelen, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Schriftelijke vragen

De ontwikkeling van een digitale identiteit

Indiener F.J.H. Jansen, Tweede Kamerlid