Schriftelijke vragen

De strafbaarstelling van femicide

Download Download

Indieners


Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

24-02-2022
Antwoord op vragen van het lid Kathmann over de strafbaarstelling van femicide

14-02-2022
Uitstel beantwoording vragen van het lid Kathmann over de strafbaarstelling van femicide