Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van het lid Kuiken over het gescheiden plaatsen van broers en zussen na een uithuisplaatsing

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    F.M. Weerwind, minister voor Rechtsbescherming
  • Mede namens
    M. van Ooijen, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van het lid Kuiken over het uithuisplaatsen van broers en zussen

Indiener F.M. Weerwind, minister voor Rechtsbescherming

Schriftelijke vragen

Het uithuisplaatsen van broers en zussen

Indiener A.H. Kuiken, Tweede Kamerlid