Schriftelijke vragen : Het uithuisplaatsen van broers en zussen

Download

Indieners

  • Gericht aan
    S. Dekker, minister voor Rechtsbescherming
  • Indiener
    A.H. Kuiken, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid Kuiken over het gescheiden plaatsen van broers en zussen na een uithuisplaatsing

Indiener F.M. Weerwind, minister voor Rechtsbescherming

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van het lid Kuiken over het uithuisplaatsen van broers en zussen

Indiener F.M. Weerwind, minister voor Rechtsbescherming