Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van het lid Omtzigt over het arrest van de Hoge Raad op 24 december 2021 over Box 3

Download Download

Ondertekenaars


Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.