Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van de leden Peter de Groot en Strolenberg over het eisen van foto’s van de binnenkant van huizen voor de vaststelling van de WOZ

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    H.G.J. Bruins Slot, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
  • Mede namens
    M.L.A. van Rij, staatssecretaris van Financiën

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording op vragen van de leden Peter de Groot en Strolenberg over het eisen van foto’s van de binnenkant van huizen voor de vaststelling van de WOZ

Indiener H.G.J. Bruins Slot, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Schriftelijke vragen

Het eisen van foto’s van de binnenkant van huizen voor de vaststelling van de WOZ

Indiener P.C. (Peter) de Groot, Tweede Kamerlid