Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van het leden Van der Molen, Knops en Inge van Dijk over studeren op kosten van een brievenbusfirma

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    R.H. Dijkgraaf, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
  • Mede namens
    S.A.M. Kaag, minister van Financiën
  • Mede namens
    D. Yesilgöz-Zegerius, minister van Justitie en Veiligheid

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van de leden Van der Molen, Knops en Inge van Dijk over studeren op kosten van een brievenbusfirma

Indiener R.H. Dijkgraaf, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Schriftelijke vragen

Studeren op kosten van een brievenbusfirma

Indiener H. van der Molen, Tweede Kamerlid