Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op de vragen van het lid Dassen over het bericht ‘Collegegeld hoeft misschien maar 67 euro te stijgen’

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    R.H. Dijkgraaf, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Schriftelijke vragen

Het bericht ‘Collegegeld hoeft misschien maar 67 euro te stijgen’

Indiener L.A.J.M. Dassen, Tweede Kamerlid