Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van het lid Mohandis over het feit dat geïnstalleerde trapliften vaak niet voldoen aan het Bouwbesluit

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    M. van Ooijen, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
  • Mede namens
    H.M. de Jonge, minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van het lid Mohandis over het feit dat geïnstalleerde trapliften vaak niet voldoen aan het Bouwbesluit

Indiener M. van Ooijen, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Schriftelijke vragen

Het feit dat geïnstalleerde trapliften vaak niet voldoen aan het Bouwbesluit

Indiener M. Mohandis, Tweede Kamerlid