Mededeling (uitstel antwoord) : Uitstel beantwoording vragen van het lid Jasper van Dijk over import van uranium uit Rusland

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    W.B. Hoekstra, minister van Buitenlandse Zaken
  • Mede namens
    E.N.A.J. Schreinemacher, minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Schriftelijke vragen

Import van uranium uit Rusland

Indiener J.J. (Jasper) van Dijk, Tweede Kamerlid
Naar boven