Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van de leden Van Beukering-Huijbregts en Hagen over het bericht Opleidingsinstituten profiteren massaal van royale subsidieregeling

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    C.E.G. van Gennip, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
  • Mede ondertekenaar
    A.D. Wiersma, minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Schriftelijke vragen

Het bericht Opleidingsinstituten profiteren massaal van royale subsidieregeling

Indiener M.J.T.G. van Beukering-Huijbregts, Tweede Kamerlid
Naar boven