Mededeling (uitstel antwoord) : Uitstel beantwoording vragen van het lid Kuzu over de werking van de technische regeling tussen de EU en Israël

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    A. de Vries, staatssecretaris van Financiën

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid Kuzu over de werking van de technische regeling tussen de EU en Israël

Indiener A. de Vries, staatssecretaris van Financiën

Schriftelijke vragen

De werking van de technische regeling tussen de EU en Israël

Indiener T. Kuzu, Tweede Kamerlid