Mededeling (uitstel antwoord) : Uitstel beantwoording vragen van de leden Helder en Agema over het bericht ‘Gespecialiseerde arrestatieteams politie hebben handen vol aan verwarde personen’

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    D. Yesilgöz-Zegerius, minister van Justitie en Veiligheid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Schriftelijke vragen

Het bericht ‘Gespecialiseerde arrestatieteams politie hebben handen vol aan verwarde personen’

Indiener L.M.J.S. Helder, Tweede Kamerlid
Naar boven