Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van het lid Van Haga over de vergoedingen die netbeheerders betalen voor duurzaam opgewekte stroom

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    R.A.A. Jetten, minister voor Klimaat en Energie

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van het lid Van Haga over de vergoedingen die netbeheerders betalen voor duurzaam opgewekte elektriciteit

Indiener R.A.A. Jetten, minister voor Klimaat en Energie

Schriftelijke vragen

De vergoedingen die netbeheerders betalen voor duurzaam opgewekte stroom

Indiener W.R. van Haga, Tweede Kamerlid
Naar boven