Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van het lid Nijboer over ruimtelijke ordening in de gemeente Katwijk

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    H.M. de Jonge, minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van lid Nijboer over ruimtelijke ordening in de gemeente Katwijk

Indiener H.M. de Jonge, minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening

Schriftelijke vragen

Ruimtelijke ordening in de gemeente Katwijk

Indiener H. Nijboer, Tweede Kamerlid
Naar boven