Mededeling (uitstel antwoord) : Uitstel beantwoording vragen van het lid van Esch over gezondheidsrisico’s door PFAS in de omgeving van Chemours

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    V.L.W.A. Heijnen, staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid van Esch over gezondheidsrisico’s door PFAS in de omgeving van Chemours

Indiener V.L.W.A. Heijnen, staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat

Schriftelijke vragen

Gezondheidsrisico’s door PFAS in de omgeving van Chemours

Indiener E.M. van Esch, Tweede Kamerlid
Naar boven