Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van het lid Idsinga over het bericht 'Advocaat-generaal: verplichte eHerkenning bij belastingaangifte mag'

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    M.L.A. van Rij, staatssecretaris van Financiën

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van het lid Idsinga over het bericht ‘Advocaat-generaal: verplichte eHerkenning bij belastingaangifte mag’ in het FD van 15 juni jl.

Indiener M.L.A. van Rij, staatssecretaris van Financiën

Schriftelijke vragen

Het bericht 'Advocaat-generaal: verplichte eHerkenning bij belastingaangifte mag'

Indiener F.L. Idsinga, Tweede Kamerlid