Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van het lid Kathmann over het bericht dat PostNL een nieuwe digitale kloof creëert door afschaffing van papieren 'niet-thuisberichtjes'

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    M.A.M. Adriaansens, minister van Economische Zaken en Klimaat

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Schriftelijke vragen

Het bericht dat PostNL een nieuwe digitale kloof creëert door afschaffing van papieren ‘niet-thuisberichtjes’

Indiener B.C. Kathmann, Tweede Kamerlid
Naar boven