Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van het lid Tjeerd de Groot over het bericht dat de Europese Commissie bereid is derogaties toe te staan van milieuvereisten uit het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB)

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    H. Staghouwer, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Schriftelijke vragen

Het bericht dat de Europese Commissie bereid is derogaties toe te staan van milieuvereisten uit het GLB

Indiener T.C. (Tjeerd) de Groot, Tweede Kamerlid