Mededeling (uitstel antwoord) : Uitstel beantwoording vragen van het lid Van Nispen over de verdubbeling van het aantal zaken dat de politie zonder onderzoek terzijde schuift

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    D. Yesilgöz-Zegerius, minister van Justitie en Veiligheid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid van Nispen over de verdubbeling van het aantal zaken dat de politie zonder onderzoek terzijde schuift

Indiener D. Yesilgöz-Zegerius, minister van Justitie en Veiligheid

Schriftelijke vragen

De verdubbeling van het aantal zaken dat de politie zonder onderzoek terzijde schuift

Indiener M. van Nispen, Tweede Kamerlid
Naar boven