Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van het lid Podt over het bericht ‘Kabinet overweegt asielopvang op zee, huidige situatie kan nog weken duren’

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    E. van der Burg, staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Schriftelijke vragen

Het bericht ‘Kabinet overweegt asielopvang op zee, huidige situatie kan nog weken duren’

Indiener A. Podt, Tweede Kamerlid
Naar boven