Mededeling (uitstel antwoord) : Uitstel beantwoording vragen van de leden Vestering en Van Esch over de vondst van plastic in veevoer, melk en vlees

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    H. Staghouwer, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Schriftelijke vragen

De vondst van plastic in veevoer, melk en vlees

Indiener L. Vestering, Tweede Kamerlid
Naar boven