Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van de leden Stoffer en Eerdmans over het bericht 'Inspectie: Stop met aantrekken arbeidsmigranten'

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    C.E.G. van Gennip, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van de leden Eerdmans en Stoffer over het bericht ‘Inspectie: Stop met aantrekken arbeidsmigranten’

Indiener C.E.G. van Gennip, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Schriftelijke vragen

Het bericht ‘Inspectie: Stop met aantrekken arbeidsmigranten’

Indiener C. Stoffer, Tweede Kamerlid