Mededeling (uitstel antwoord) : Uitstel beantwoording vragen van de leden Palland en Werner over kwetsbare ouderen die vaak geen gebruik maken van inkomensvoorzieningen

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    C.J. Schouten, minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van de leden Palland en Werner over kwetsbare ouderen die vaak geen gebruik maken van inkomensvoorzieningen

Indiener C.J. Schouten, minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen

Schriftelijke vragen

Kwetsbare ouderen die vaak geen gebruik maken van inkomensvoorzieningen

Indiener H.M. Palland, Tweede Kamerlid