Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van het lid Rudmer Heerema over het artikel ‘Het Woud gymt alleen nog buiten, óók als het regent’

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    A.D. Wiersma, minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Schriftelijke vragen

Het artikel ‘Het Woud gymt alleen nog buiten, óók als het regent’.

Indiener R.J. (Rudmer) Heerema, Tweede Kamerlid
Naar boven