Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van de leden Kamminga en Van den Berg over het bericht ‘Aruba heeft geen boodschap aan RMR en Cft: Geld vliegt de deur uit’

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    A.C. van Huffelen, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Schriftelijke vragen

Het bericht ‘Aruba heeft geen boodschap aan RMR en Cft: Geld vliegt de deur uit’

Indiener R.J. Kamminga, Tweede Kamerlid
Naar boven