Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van de leden Van den Hil en Becker over het bericht dat statushouders en nieuwkomers van buiten de EU het personeelstekort in de hartzorg verkleinen

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    C. Helder, minister voor Langdurige Zorg en Sport
  • Mede namens
    C.E.G. van Gennip, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
  • Mede namens
    C.J. Schouten, minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van de leden Van den Hil en Becker over het bericht dat statushouders en nieuwkomers van buiten de EU het personeelstekort in de hartzorg verkleinen

Indiener C. Helder, minister voor Langdurige Zorg en Sport

Schriftelijke vragen

Het bericht dat statushouders en nieuwkomers van buiten de EU het personeelstekort in de hartzorg verkleinen

Indiener J. van den Hil, Tweede Kamerlid
Naar boven