Mededeling (uitstel antwoord) : Uitstel beantwoording vragen van het lid het lid Vestering over een veel kleinere zwijnenpopulatie als gevolg van voedselschaarste

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    Ch. van der Wal-Zeggelink, minister voor Natuur en Stikstof

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid Vestering over een veel kleinere zwijnenpopulatie als gevolg van voedselschaarste

Indiener Ch. van der Wal-Zeggelink, minister voor Natuur en Stikstof

Schriftelijke vragen

Een veel kleinere zwijnenpopulatie als gevolg van voedselschaarste

Indiener L. Vestering, Tweede Kamerlid