Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van het lid Koekkoek over de hint van premier Johnson dat hij uit het Europees mensenrechtenverdrag dreigt te stappen

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    W.B. Hoekstra, minister van Buitenlandse Zaken

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Schriftelijke vragen

De hint van premier Johnson dat hij uit het Europees mensenrechtenverdrag dreigt te stappen

Indiener M. Koekkoek, Tweede Kamerlid
Naar boven