Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van het lid Arib over het intimideren van kritische ambtenaren van BZK

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    H.M. de Jonge, minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening
  • Mede namens
    H.G.J. Bruins Slot, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Schriftelijke vragen

Het intimideren van kritische ambtenaren van BZK

Indiener K. Arib, Tweede Kamerlid
Naar boven