Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van de leden Tielen en Van den Hil over het bericht 'Niet alleen maar specialisten in het ziekenhuis'

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    E.J. Kuipers, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van de leden Tielen en Van den Hil over het bericht ‘Niet alleen maar specialisten in het ziekenhuis’

Indiener E.J. Kuipers, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Schriftelijke vragen

Het bericht ‘Niet alleen maar specialisten in het ziekenhuis’

Indiener J.Z.C.M. Tielen, Tweede Kamerlid
Naar boven