Mededeling (uitstel antwoord) : Uitstel beantwoording vragen van de leden Ceder en Kat over het bericht ‘Weer minder mensen in de wettelijke schuldsanering’ van het CBS

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    F.M. Weerwind, minister voor Rechtsbescherming
  • Mede namens
    C.E.G. van Gennip, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van de leden Ceder en Kat over het bericht ‘Weer minder mensen in de wettelijke schuldsanering’ van het CBS

Indiener F.M. Weerwind, minister voor Rechtsbescherming

Schriftelijke vragen

Het bericht ‘Weer minder mensen in de wettelijke schuldsanering’ van het CBS

Indiener D.G.M. Ceder, Tweede Kamerlid
Naar boven