Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van het lid Goudzwaard over het dreigend belastingdrama voor zzp’ers

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    M.L.A. van Rij, staatssecretaris van Financiën
  • Mede namens
    C.J. Schouten, minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van het lid Goudzwaard over "het dreigend belastingdrama voor zzp’ers"

Indiener C.J. Schouten, minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen

Schriftelijke vragen

Het dreigend belastingdrama voor zzp’ers.

Indiener M. Goudzwaard, Tweede Kamerlid
Naar boven