Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van het lid Rudmer Heerema over opmerkingen van buurtsportcoach mevrouw N. Haarman tijdens het rondetafelgesprek ‘bewegingsarmoede’ op 21 februari jl.

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    C. Helder, minister voor Langdurige Zorg en Sport
  • Mede namens
    A.D. Wiersma, minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van het lid Rudmer Heerema over opmerkingen van buurtsportcoach mevrouw N. Haarman tijdens het rondetafelgesprek ‘bewegingsarmoede’ op 21 februari jl.

Indiener C. Helder, minister voor Langdurige Zorg en Sport

Schriftelijke vragen

Opmerkingen van buurtsportcoach mevrouw N. Haarman tijdens het rondetafelgesprek ‘bewegingsarmoede’ op 21 februari jl.

Indiener R.J. (Rudmer) Heerema, Tweede Kamerlid
Naar boven